Zabezpieczenie roszczeń

Możliwość zabezpieczenia roszczeń istnieje w każdej sprawie cywilnej – zarówno w sprawach o roszczenia majątkowe, jak i o roszczenia niemajątkowe. Zabezpieczenia można dokonać zarówno przed wniesieniem powództwa, w trakcie postępowania oraz, w ograniczonym zakresie, po uzyskaniu tytułu wykonawczego.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego jest:

  • postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia,
  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W momencie uzyskania tytułu wykonawczego będącego podstawą do wszczęcia egzekucji, wierzyciel może wnioskować o przekształcenie postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne.