Opróżnienie pomieszczenia z osób i rzeczy (potocznie – eksmisja)

Przymusowe opuszczenie lokalu przez osoby i/lub opróżnienie lokalu z rzeczy oraz przekazanie go uprawnionej osobie – wykonywane jest na podstawie tytułu wykonawczego złożonego wraz z stosownym wnioskiem.