Wzór wniosku – protokół stanu faktycznego
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
pdf

Jak wypełnić wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu wnioskodawca wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
  • Kolejno wpisujemy wnioskowana czynność, którą ma ustalić komornik w protokole stanu faktycznego.
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, w przypadku dłużnika, który jest osobą prawną również należy złożyć odpis KRS, a gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik – opłacone pełnomocnictwo.