Wzór wniosku – spis inwentarza
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
pdf

Jak wypełnić wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu wnioskodawca/spadkobierca wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
  • W miejscu uczestnik postępowania/pozostali spadkobiercy wpisujemy dane adresowe.
  • W pkt. dotyczącym tytułu wpisujemy nazwę dokumentu będącego podstawą przeprowadzenia spisu inwentarza po zmarłym z podaniem dokładnej daty oraz sygnatury akt, czyli postanowienia sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia.
  • Następnie należy wskazać imię i nazwisko zmarłego oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania.
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik – złożyć opłacone pełnomocnictwo.