Wzór wniosku – opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy
Wniosek egzekucyjny eksmisyjny
pdf

Jak wypełnić wniosek o opróżnienie pomieszczenia z osób i rzeczy (eksmisja)
 • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
 • W miejscu wierzyciel wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
 • W miejscu dłużnik wpisujemy dane osoby (fizycznej/prawnej), którą należy eksmitować. Ważne: wskazujemy adres i jeśli są nam znane – numery identyfikacyjne (NIP, PESEL,).
 • W pkt. dotyczącym tytułu wykonawczego wpisujemy rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany, sygnaturę tytułu np. I Co…(lewy górny róg strony), datę wydania tytułu (prawy górny róg strony).
 • W kolejnym pkt.:
  • wskazujemy dokładny adres lokalu, z którego ma być eksmitowany dłużnik,
  • liczbę izb z jakich składa się lokal ( izba – każde pomieszczenie za wyjątkiem: przedpokoju, alkowy, korytarza, werandy, łazienki, spiżarni, loggii, w przypadku pomieszczeń i lokali niemieszkalnych izbą jest każde pomieszczenie),
  • adres lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego (jeśli takowe zostało przyznane dłużnikowi) do którego należy eksmitować dłużnika. Należy również wskazać, iż wierzyciel może wnosić także o zwrot innych kosztów przewidzianych w tytule.
 • W miejscu sposoby egzekucji wierzyciel wskazuje do jakich składników majątku dłużnika chce skierować postępowanie egzekucyjne tj. ruchomości, rachunki bankowe, wierzytelności, prawa majątkowe, nieruchomości, a także znane mu składniki majątku dłużnika z których należy prowadzić egzekucję w celu wyegzekwowania min. kosztów w/w postępowania..
 • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, w przypadku dłużnika, który jest osobą prawną również należy złożyć odpis KRS, a gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik – opłacone pełnomocnictwo.