Egzekucja innych świadczeń niepieniężnych

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych wyróżnia się:

  • wydanie rzeczy ruchomej,
  • wydanie nieruchomości lub opróżnienie pomieszczenia,
  • wydanie statku,
  • czynności zastępowalne, czyli wykonanie czynności, którą za dłużnika może wykonać inna osoba,
  • egzekucję obowiązku nieczynienia przez dłużnika,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.