Kancelaria Komornicza nr IX
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie

Al. Niepodległości 235/237 lok. 86
02-009 Warszawa

tel. / fax: 22 126 90 15
e-mail: kancelaria@komornikwarszawa.info

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 – 18.00
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki: 12.00 – 18.00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii –
czynna codziennie w godzinach pracy
kancelarii lub na rachunek bankowy:
PKO BP S.A.
34 1020 1097 0000 7102 0248 9805

Kancelaria działa przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie. W sprawach dotyczących egzekucji z nieruchomości, obszar działania Kancelarii obejmuje następujące dzielnice: Ochota, Ursus, Włochy.

Przy prowadzeniu innego typu egzekucji, nie ma właściwości terytorialnych. W dziale Zakres działań znajdują się szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez komornika spraw.

W pracy, dla usprawnienia i przyśpieszenia działań, nasza Kancelaria korzysta z:
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
– Elektronicznego Postępowania Upominawczego,
– Bazy danych PESEL,
– Systemu Ognivo,
– Elektronicznego Urzędu Podawczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.