Egzekucja z nieruchomości

Komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości jest komornik działający przy Sądzie Rejonowym, w okręgu którego położona jest nieruchomość.

Egzekucja z nieruchomości składa się z pięciu kolejno po sobie następujących stadiów postępowania:

  • zajęcia,
  • opisu i oszacowania nieruchomości,
  • sprzedaży licytacyjnej zakończonej postanowieniem sądu co do przybicia,
  • przysądzenia własności,
  • podziału sumy uzyskanej z egzekucji.