Kancelaria Komornicza nr IX
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie

Al. Niepodległości 235/237 lok. 86
02-009 Warszawa

tel. / fax: 22 126 90 15
e-mail: kancelaria@komornikwarszawa.info

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 – 18.00
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki: 12.00 – 18.00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii –
czynna codziennie w godzinach pracy
kancelarii lub na rachunek bankowy:
PKO BP S.A.
34 1020 1097 0000 7102 0248 9805

 

Funkcję Komornika Sądowego pełnię przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

W swojej codziennej pracy, wykorzystuję i odwołuję się do swojego blisko 10-letniego doświadczenia zdobytego w Kancelarii Komorniczej.

Zanim otrzymałam nominację od Ministra Sprawiedliwości, miałam okazję sprawdzić się w pracy na różnych stanowiskach – od prac biurowo-kancelaryjnych, do samodzielnego prowadzenia najtrudniejszych egzekucji komorniczych – egzekucji z nieruchomości.

Dzięki takiemu rozwojowi mojej ścieżki zawodowej, nie boję się wyzwań stawianych przede mną w pracy Komornika Sądowego. Wiem bowiem, że dysponuję niezbędną wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem.

Pełniąc funkcję Komornika Sądowego kieruję się rzetelnością i literą prawa. Zarówno od siebie, jak i od zespołu moich współpracowników, wymagam sumienności, a także sprawnego działania.

 

Urszula Kuczyńska
Komornik Sądowy